[Job Discussion] Archer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Job Discussion] Archer

liquido
Administrator
Archer diberkati dengan sayap semenjak lahir, sangat hebat dalam serangan jarak jauh. Archer merupakan pelindung dari bangsa Peri. Mereka menggunakan pakaian dan senjata dari bahan yang ringan untuk bertahan dari musuh.

    * Spesialisasi : Serangan jarak jauh
    * Pilihan senjata : Bow, CrossBow, Slingshot
    * Alat Terbang : Sayap ( Level 1 )    * Kelebihan
          o Tingkat Kritikal yang tinggi
          o Akurasi dan Hindaran yang tinggi
          o Jarak tembak yang jauh
    * Kekurangan
          o Jumlah HP yang sedikit
          o Defense Fisik yang rendah
          o Pemakaian panah/peluru sangat tinggi
          o Serangan berkurang ketika terbang dan jarak dekat

source : www.perfectworld.web.id

skill description : http://asiapworld.com/pw/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=40
“We don’t stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing.” peace sign